top of page
搜尋

究竟餵幾多魚糧先啱呢?

🐟💕好多人同P女講擔心魚魚會挨餓、食唔飽。但其實魚係唔識飽,越食得多,便便就會越多,相對地水質就會越惡化,從而影響魚魚嘅健康,所以一星期餵至兩次,每次餵份量以魚魚90秒內食完為準呀。

Comments


bottom of page