top of page
搜尋

🤔知唔知呢隻喺咩嚟呢?

無錯啦~~就喺黑金剛螺

佢主要用作清潔魚缸裡面嘅綠藻(青苔),令到魚缸保持清楚。

好多人話响魚缸養螺,d螺會不停繁殖。但養黑金剛螺就唔怕會發生咁嘅事,因為黑金剛螺需要响鹹淡水交界先會繁殖㗎😎😎

Comments


bottom of page